Polski

 

Publikacje

Polska wersja literatury jest interpretacją tłumacza literatury zaakceptowanej przez Światowe Służby Anonimowych Nikotynistów i nie jest jeszcze przez NAWS ogólnie zatwierdzona. Tłumacz jest członkiem Anonimowych Nikotynistów. My wspieramy i publikujemy jego tłumaczenia w dobrej wierze, że pomogą osobom uzależnionym od nikotyny uwolnić się od tego potężnego narkotyku.


Anonimowi NikotyniściWprowadzenie

Anonimowi NikotynisciNowicjusze I Patroni

Jak To DzialaSzczerosc, Otwartosc, Checi

Anonimowi NikotynisciProgram I Narzedzia  

Szkic 12 Kroków Wychodzenia Z Nikotynizmu

Modlitwa O Pogode Ducha Dla Nikotynistów

Dodatkowe Korzysci Odzyskania Wolnosci Od Nikotyny

Mierząc Się Z Fatalnym Zauroczeniem

Nasze Obietnice

Co NAWS Oraz Intergrupy Oferuja Mi I Mojej Grupie

Dzialalnosc Anonimowych Nikotynistów A Zawody Medyczne

Czy Martwicie Sie O Kogos, Kto Pali Albo Zuje Tyton

Dwanaście Kroków Anonimowych Nikotynistów

Dwanaście Tradycji Anonimowych Nikotynistów

 

Czy materiały okazały się pomocne?

Uprzejmie Państwa prosimy o rozważenie wsparcia finansowego Światowych Służb Anonimowych Nikotynistów (Tradycja Siódma). Pieniądze potrzebne są na pokrycie kosztów naszej działalności na rzecz zdrowienia wszystkich osób chcących uniezależnić się od nikotyny (Tradycja Piąta).

Polityka praw autorskich i kopiowania

Wszystkie osoby fizyczne i organizacje chcące cytować czy kopiować jakiekolwiek oryginalne materiały Anonimowych Nikotynistów muszą najpierw uzyskać pisemne pozwolenie od biura Światowej Służby Anonimowych Nikotynistow (zwanej dalej NAWS od Nicotine Anonymous World Services). Kopiowanie literatury Anonimowych Nikotynistów z materiałów drukowanych czy ze strony internetowej na inną stronę internetową lub dla jakiejkolwiek innej publicznej dystrybucji jest naruszeniem praw autorskich. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznawania się z broszurami Anonimowych Nikotynistów na oficjalnej stronie NAWS i/albo zakupu dostępnej literatury w naszym sklepie internetowym.


Wszystkie tłumaczenia literatury Anonimowych Nikotynistów przekazane NAWS, które zostały zaakceptowane w dobrej wierze zgodnie z załączonym Zastrzeżeniem, stają się własnością NAWS. Organizacje, osoby fizyczne, osoby należące do Anonimowych Nikotynistów, które otrzymały pozwolenie na skopiowanie przetłumaczonych materiałów do sprzedaży i/albo innej formy dystrybucji powinny zgłosić taką działalność do NAWS. Jeśli prowadzenie takiej działalności wiąże się z przychodami, osoby je uzyskujące mogą zostać poproszone o wsparcie finansowe na rzecz NAWS. Wysokość wsparcia uzgadnia się z członkami zarządu NAWS.