Publications Languages: Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
 
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.
cialis
Return to Menu

A Névtelen Dohányosok 12 Lépése

 1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk a nikotinnal szemben - hogy életünk irányíthatatlanná vált.
 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erõ visszaadhatja elménk épségét.
 3. Úgy döntöttünk, hogy akaratunkat és életünket - a saját felfogásunk szerinti - Isten gondviselésére bízzuk.
 4. Alapos és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
 5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink pontos természetét.
 6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektõl a jellembeli torzulásainktól.
 7. Alázatosan kértük Õt, hogy vegye el tõlünk gyarlóságainkat.
 8. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk.
 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.
 10. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat.
 11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat - a saját felfogásunk szerinti - Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erõt, hogy azt kivitelezhessük.
 12. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni más dohányosoknak , és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.
Read NicA literature online in 16 languages.
· English
· Espanol
· Francais
· Svenska
· Dansk
· Deutsch
· Farsi
· Hungarian
· Brasil
· Portuguese
· Latvian
· Italia
· Japanese
· Polish
· Greek
· Finnish
 

Order books and pamphlets with NicA's Publications/Literature Order Form.

To download the current literature order form
(You will need Adobe Acrobat Reader® to view and print this PDF file. You can download Adobe Acrobat Reader® free of charge from www.adobe.com. Nicotine Anonymous does not endorse this or any other outside enterprise.)

[email protected]
• Send an email to order a printed paper form with NEED FORM in the subject line.
• If you have placed an order for literature, but have not yet received it, send us an email with all
pertinent information to the order so that we can track it A.S.A.P.

Please include your name and mailing address in the message body.

To order a printed paper form by regular mail
Send your written request to Nicotine Anonymous World Services, 6333 E. Mockingbird Ln., Suite #147-817 Dallas, TX 75214, U.S.A.

 
Home / About Us / Outreach / Meetings / Publications / Service / Store / Contact Us / Site Map
© 2001-2011 Nicotine Anonymous World Services
Toll Free: 877-TRY-NICA (877-879-6422)