Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Działalność Anonimowych Nikotynistów a zawody medyczne

Czy zdarzają się wam pacjenci, którzy palą, żują tytoń na przekór waszym medycznym poradom?

Anonimowi Nikotyniści to stowarzyszenie mężczyzn i kobiet, którzy wspólnymi siłami, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją pragną uniezależnić się do nikotyny. Jedynym wymogiem członkostwa w Stowarzyszeniu jest wola odstawienia nikotyny. Członkostwo w Anonimowych Nikotynistach nie wymaga żadnych opłat; utrzymujemy się z własnych datków. Stowarzyszenie Anonimowych Nikotynistów nie jest powiązane z żadną sektą, wyznaniem, jednostką polityczną, inną organizacją czy instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne spory. Naszym pierwszorzędnym celem jest wspieranie tych, którzy próbują uwolnić się od nikotyny.

Nasz Wstęp został przedrukowany dla adaptacji za pozwoleniem AA Grapevine

Ten program zdrowotny oparty został na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach Anonimowych Alkoholików. Oferujemy nim możliwość odzyskania i utrzymania wolności od nikotyny.

Nasze przesłanie do nowicjuszy brzmi:

Nie zwracamy uwagi na to, w jaki sposób przyjmujecie nikotynę i ile razy próbowaliście ją odstawić. Jeśli tylko pragniecie uniezależnić się od niej, zapraszamy was do swego grona. Odkryliśmy, że regularne spotkania wzmacniają naszą wiarę we wzajemne doświadczenia stowarzyszonych z nami kolegów i koleżanek. Wzajemne wyznania dają nadzieję i pomagają zachować otwartość umysłu. Zalecamy uczestnictwo w jak największej liczbie spotkań, bowiem w ten sposób łatwiej poczuć i zrozumieć, jak wsparcie innych i codzienna praktyka zasad AN pomaga nam doświadczyć daru wolności od nikotyny.

Uczestnicząc w programie poprawiamy swoją kondycję fizyczną - jesteśmy zdrowsi, emocjonalną - łagodniejemy, duchową - nasze wątpliwości i obawy zamieniają się w nadzieje i odwagę. Swój szacunek dla innych wyrażamy przez niekrytykowanie, nieplotkowanie i nieudzielanie nieproszonych rad. Członkowie oczywiście mogą realizować program na swój sposób, my jednak radzimy dobrać sobie patrona, który będzie służył pomocą i przewodnictwem.

Anonimowi Nikotyniści traktują uzależnienie od nikotyny jako chorobę, która dotyka uzależnionego fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Naszym zdaniem nikotyna podobnie jak alkohol i inne narkotyki powoduje uzależnienie, które można zatrzymać, ale nie wyleczyć. Anonimowi Nikotyniści pomagają uzależnionym w sposób aktywny radzić sobie ze swą chorobą.

Program zdrowotny sugeruje żyć bez nikotyny \"tu i teraz\". Wsłuchując się w opowieści kolegów, w których dzielą się oni swoimi doświadczeniami, możemy nauczyć się, jak pomagać uzależnionym zmienić nastawienie i zachowanie.

Anonimowi Nikotyniści są programem opartym na duchowości, aczkolwiek sposób jej rozumienia, wiary w Siłę Wyższą jest prywatną sprawą każdego z członków. Wiara i nadzieja pomagają wyzdrowieć i przekonują nas do życia bez nikotyny. Ten program może nie jest dla każdego, niemniej jednak zapraszamy do niego wszystkich, którzy pragną uniezależnić się od nikotyny.

Anonimowi Nikotyniści uznają nikotynę za substancję trującą i uzależniającą, której działanie zdecydowanie obniża jakość życia. Zgodnie z naszą Dziesiątą Tradycją, \"Anonimowi Nikotyniści nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich stowarzyszenia\", Co oznacza również niewyrażania opinii, na temat metod i mechanizmów dostarczania nikotyny do organizmu. My nie popieramy i nie sprzeciwiamy się takim sposobom radzenia sobie z nałogiem jak gumy czy plastry antynikotynowe. Decyzja o stosowaniu tego typu metod należy osobiście do każdego z członków. Celem grupy jest wspieranie abstynencji nikotynowej.

By dowiedzieć się więcej o działalności Anonimowych Nikotynistów:


  1. Prosimy zapoznać się z materiałami dostepnymi na naszej stronie: www.nicotine-anonymous.org
  2. Prosimy o kontakt na [email protected]
  3. Prosimy napisać na adres: 419 Main Street, PMB #370, Huntington Beach, CA 92648 USA
  4. Prosimy zadzwonić pod: 001 (415) 750-0328

Tłumaczenie Dobromir Kaźmierczak