Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Nicotine Anonymous Tolv Traditioner

1. vores fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i Nicotine Anonymous.

2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun en autoritet – en kærlig Gud – sådan som Han udtrykker sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.

3. Den eneste betingelse for at blive medlem af Nicotine Anonymous er et ønske om at holde op med at bruge nikotin.

4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper og Nicotine Anonymous som helhed.

5. Hver gruppe har kun et hovedformål: at bringe budskabet videre til den nikotin-afhængige, som stadig lider.

6. En Nicotine Anonymous gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne navnet Nicotine Anonymous ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.

7. Enhver Nicotine Anonymous gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

8. Nicotine Anonymous bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicecentre kan ansætte specialuddannede folk.

9. Nicotine Anonymous som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

10. Nicotine Anonymous tager ikke stilling til spørgsmål den for fællesskabet. Nicotine Anonymous navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.

11. Vor udbredelse af kendskabet til Nicotine Anonymous er i højere grad baseret på tiltrækning end agitation. Når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.

12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at princippet går forud for personen.