Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Divpadsmit Soļi

1. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pret nikotīnu un ka esam zaudējuši kontroli pār sevi.

2. Pārliecinājāmies, ka tikai par mums augstāks spēks var atgriezt mums veselo saprātu.

3. Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs Viņu sapratām.

4. Veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju.

5. Atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu.

6. Bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visas šīs rakstura nepilnības.

7. Pazemīgi lūdzām Viņu atbrīvot mūs no trūkumiem.

8. Sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši ļaunu un vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem.

9. Atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kur iespējams, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem.

10. Turpinājām pašanalīzi un, kad kļūdījāmies, to tūlīt atzinām.

11. Centāmies ar lūgšanām un pārdomām pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs Viņu sapratām, lūdzot tikai uzzināt Viņa gribu par mums un spēku to izpildīt.

12. Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti citiem nikotīna atkarīgajiem un pielietot šos principus visur.


Divpadsmit Tradīcijas

1. Mūsu kopējai labklājībai jābūt pirmajā vietā; katra personīgā atveseļošanās ir atkarīga no Nikotīns Anonīmi vienotības.

2. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena augstākā autoritāte - mīlošais Dievs, kā Viņš var atklāties mūsu grupas apziņā. Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji, viņi nevalda.

3. Vienīgais noteikums, lai kļūtu par Nikotīns Anonīmi dalībnieku, ir vēlēšanās atmest smēķēšanu.

4. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kuras skar citas grupas vai Nikotīns Anonīmi kopumā.

5. Katrai grupai ir tikai viens mērķis - nest šo vēsti nikotīna atkarīgajiem, kuri joprojām cieš.

6. Nikotīns Anonīmi grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot Nikotīns Anonīmi vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa.

7. Katrai Nikotīns Anonīmi grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot palīdzību no ārpuses.

8. Nikotīns Anonīmi vienmēr jāpaliek neprofesionālai, taču mūsu centri var algot noteiktus darbiniekus.

9. Nikotīns Anonīmi kā tādai nekad nav jābūt organizētai; bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, kuras ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.

10. Nikotīns Anonīmi neieņem nostāju jautājumos, kas neattiecas uz to; tādēļ Nikotīns Anonīmi vārds nekad nav jāiesaista publiskās diskusijās.

11. Mūsu attiecības ar sabiedrību balstās uz pievilcību, nevis uz reklāmu; mums vienmēr jāievēro personīgā anonimitāte presē, radio, televīzijā un filmās.

12. Anonimitāte ir visu mūsu tradīciju garīgais pamats, kas vienmēr mums atgādina, ka principi ir svarīgāki par personībām.